Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα σχολικά έτη 2020 -2023, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων – αποδεικτικά μέσα.

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε η απόρριψη των προσφορών των προσωρινών αναδόχων 14 λεωφορείων και 21 ΤΑΞΙ. Η απόρριψη αυτή προέκυψε γιατί οι προσωρινοί ανάδοχοι δεν προσκόμισαν ή δεν είχαν σε ισχύ τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προέβλεπε η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Δύο νέοι διαγωνισμοί είναι ήδη σε εξέλιξη για την κάλυψη και την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά από την απόρριψη των ανωτέρω αναδόχων.

Στο σύνολο των αναδόχων των δρομολογίων της ΠΕ Εύβοιας ανταποκρίθηκαν, με τα σωστά δικαιολογητικά, οι ανάδοχοι 60 περίπου δρομολογίων λεωφορείων και οι ανάδοχοι 240 περίπου δρομολογίων ΤΑΞΙ.

Στην ΠΕ Εύβοιας μεταφέρονται με μισθωμένα και τακτικά δρομολόγια περίπου 8.000 μαθητές/τριες, με την προσαύξηση των μαθητών της δομής.

Το σχολικό έτος 2020 – 2021 με τα προβλήματα covid, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν συνολικά στην ΠΕ Εύβοιας, έχουν γίνει 17 διαγωνιστικές διαδικασίες για την μεταφορά των μαθητών από τις οποίες οι 15 έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο είναι σε εξέλιξη.

«Στον τομέα της μεταφοράς των μαθητών στόχος είναι η μεταρρύθμιση, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος και η εξυγίανσή του, όσον αφορά λανθασμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Για την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό, ήδη έχουμε αποστείλει τις αποφάσεις – προτάσεις της Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου Στερεάς Ελλάδας στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Στέλιο Πέτσα. Η εξυγίανση του συστήματος μεταφοράς

είναι υπέρτατο καθήκον όλων μας, πολιτικών, υπαλλήλων και αναδόχων για την μεταφορά όλων των μαθητών μας με ασφάλεια στα σχολεία τους. Ευχαριστώ όλους τους αναδόχους που εκτελούν σωστά τις υποχρεώσεις των δρομολογίων που έχουν αναλάβει και παρακαλώ όλους τους επαγγελματίες που διαθέτουν μέσα μεταφοράς να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση του φακέλου τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι αυτά που διασφαλίζουν και την ασφαλή μεταφορά των μαθητών/τριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προέχει η δίκαιη αντιμετώπιση όλων των αναδόχων και η ασφαλής μεταφορά όλων των μαθητών», δήλωσε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr