Την εκκαθάριση και αντιστοίχως της απόδοση του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές σε ετήσια βάση και την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου για να συμπεριληφθούν και τα επαγγελματικά τιμολόγια, ζητάει με Ερώτησή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Θανάσης Ζεμπίλης.

«Ο επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές με ΑΠΕ για τα έτη από το 2015 ως το 2019 ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσαρέσκεια στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν αιολικά πάρκα και υφίστανται την όχληση από την λειτουργία των ανεμογεννητριών και τις άλλες αρνητικές συνέπειες», αναφέρει ο Θανάσης Ζεμπίλης. «Θα ήταν δικαιότερο, αν η εκκαθάριση των ποσών και ο επιμερισμός στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές γινόταν σε ετήσια βάση. Πρέπει, επίσης, να προβούμε σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε από το καθεστώς των ανταποδοτικών τελών να ωφεληθούν και τα επαγγελματικά τιμολόγια», συμπλήρωσε ο Βουλευτής Ευβοίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει ως εξής:
«Με βάση τον Ν. 3851/2010, ποσοστό 1% των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ αποδίδεται στους οικιακούς καταναλωτές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου όπου λειτουργούν ΑΠΕ. Η μεταφορά των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους πραγματοποιείται μέσω πίστωσης στους λογαριασμούς ρεύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019, οι παροχές Οικιακής Χρήσης των Τοπικών Κοινοτήτων όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ, οι οποίες είχαν ενεργή σύνδεση στις 31/07/2020, ημέρα δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2015-2019», ορίζονται ως δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%, το οποίο έπρεπε να είχε πιστωθεί μέχρι το τέλος του έτους 2020. Τελικά, ο επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών, σε περιοχές με ΑΠΕ για τα έτη 2015 έως και 2019, ξεκίνησε πριν λίγες μέρες από τον κύριο πάροχο την ΔΕΗ και πριν ένα μήνα από άλλους παρόχους.

Τα ποσά που δικαιούνται οι οικιακοί καταναλωτές είναι ένα σημαντικό αντιστάθμισμα για τις οχλήσεις που υφίστανται. Ωστόσο, η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται κατά την διαδικασία εκκαθάρισης και πίστωσης των ποσών στους λογαριασμούς τους, έχει φέρει δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες, στα διοικητικά όρια των οποίων έχουν αναπτυχθεί πάρκα ΑΠΕ. Η εκκαθάριση του ποσού που δικαιούνται και ο επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών θα έπρεπε να γίνεται σε ετήσια βάση. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και θα μετρίαζε τις αντιδράσεις.

Επιπλέον, το ειδικό τέλος 1% απευθύνεται μόνο σε οικιακούς καταναλωτές και, επί της ουσίας, αφορά ανταποδοτικό για τις οχλήσεις που υφίστανται κατά την λειτουργία των ανεμογεννητριών. Ωστόσο, η λειτουργία των αιολικών πάρκων έχει αρνητικές επιπτώσεις και στους επαγγελματίες των συγκεκριμένων περιοχών.

Για παράδειγμα, ο θόρυβος από τις Α/Γ προκαλεί προβλήματα στη γονιμότητα των ζώων. Η ανάπτυξη τεράστιων αιολικών πάρκων και οι νέου τύπου ανεμογεννήτριες αλλοιώνουν το τοπίο, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες σε τουριστικά επαγγέλματα, όπως ξενοδοχεία, εστίαση κτλ. Συνεπώς, και οι επαγγελματίες που θίγονται πρέπει με κάποιο τρόπο να αποζημιωθούν, μέσω των ανταποδοτικών. Θα ήταν συνετό και δίκαιο αν άλλαζε το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε στο ειδικό τέλος 1% να συμπεριλαμβάνονται και οι επαγγελματίες καταναλωτές των άνωθεν περιοχών. Οφείλουμε, λοιπόν, να επανεξετάσουμε το θεσμικό πλαίσιο, ώστε ανταποδοτικό τέλος να δικαιούνται και οι επαγγελματίες ή τουλάχιστον στις περιοχές με μεγάλη πυκνότητα αιολικών πάρκων, που σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος αιολικού φορτίου, επαγγελματίες και οικιακοί καταναλωτές να απαλλαγούν από το τέλος ΕΤΜΕΑΡ.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε η εκκαθάριση και η απόδοση του ειδικού τέλους 1% υπέρ των οικιακών καταναλωτών να γίνεται σε ετήσια βάση;
  2. Υπάρχει πρόθεση για μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να συμπεριληφθούν στο ειδικό τέλος και τα επαγγελματικά τιμολόγια ή τουλάχιστον σε περιοχές που παρατηρείται υπερσυγκέντρωση αιολικών πάρκων να απαλλαγούν από το τέλος ΕΤΜΕΑΡ;».

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr