Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως έστειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας, σχετικά με την απόφαση της Υπουργού να χαρακτηρίσει το 1ο Λύκειο Χαλκίδας ως πρότυπο. Η παρακάτω επιστολή κοινοποιήθηκε στην Υφυπουργό Α/Βάθμιας& Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κα. Ζέτα Μακρή, τον Γενικό Γραμματέα Α/Βάθμιας& Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρο Κόπτση, τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων κ. Γεώργιο Τόμπρα, τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ.Ιωάννη Αντωνίου, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας κ. Κωνσταντίνο Δούνα σε όλους του βουλευτές της Εύβοιας, την Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και στους διευθυντές των λυκείων της Χαλκίδας.

Ακολουθεί η επιστολή του συλλόγου γονέων:

Ο Σύλλογός μας αποτελείται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. Το σχολείο μας βρίσκεται στο κέντρο της Χαλκίδας, επί των οδών Σαμαρτζή και Γκορτζή ενώ στον ίδιο περίκλειστο χώρο, σε ξεχωριστό κτίριο, στεγάζεται και το 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας. Τα δύο σχολεία συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους ιστορικά, χωροταξικά και λειτουργικά από της ενάρξεως της λειτουργίας τους, οι δε απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου υπάγονται, με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια, στο 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας όπου συνεχίζουν τη φοίτησή τους μέχρι την ολοκλήρωση της β΄εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Την 11-5-2021, ενημερωθήκαμε όλως τυχαίως και πάντως από ανεπίσημες πηγές και πληροφορίες, ότι με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, το 5ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Χαλκίδας, χαρακτηρίστηκαν ως «Πρότυπα» σχολεία, «συνδεδεμένα» μεταξύ τους, ενώ επίσης διέρρευσαν φήμες ότι κατά το επικείμενο σχολικό έτος 2021-2022 οι απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου θα διοχετευθούν προς το 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας και μάλιστα «αυτοδίκαια», χωρίς δηλαδή τη διεξαγωγή εξετάσεων, λόγω της «διασύνδεσης» των δύο σχολείων.

Πράγματι, προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι την ίδια ημέρα (11-5-2021) είχε εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 51614/Δ6/11-5-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων ως «Προτύπων» καθώς και η μεταξύ τους σύνδεση, ορίστηκε δε ότι θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα από το σχολικό έτος 2021 – 2022. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο με αριθμό 1895 Β/11-5-2021 ΦΕΚ.

Κατά της απόφασης αυτής, διατυπώνουμε με την παρούσα ρητά και εμφατικά την αντίθεσή μας για τους παρακάτω λόγους:

Διότι, κατ’ αρχάς, η λήψη μιας τέτοιας απόφασης και μάλιστα εντελώς αιφνιδιαστικά, εν μέσω πανδημίας και των συνθηκών που αυτή έχει προκαλέσει στην κοινωνία, προκαλεί μέγιστη κοινωνική αναστάτωση, επιτείνοντας το ήδη βεβαρυμένο ψυχολογικό και οικονομικό περιβάλλον δεκάδων οικογενειών αλλά κυρίως των μαθητών του σχολείου μας, ιδίως δε αυτών της τρίτης τάξης του γυμνασίου, οι οποίοι μετά από τη μακρόχρονη αποχή τους από τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, την ψυχολογική και ψυχική τους φόρτιση, υπό τις παρούσες πρωτοφανείς, αφύσικες συνθήκες, καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν και τον αποκλεισμό τους από τη σχολική μονάδα στην οποία θα εξακολουθούσαν, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τη φοίτησή τους, προκαλώντας τους πλήρη ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

Κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης, ουδόλως συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι το 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και το 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας αποτελούν ιστορικά και παραδοσιακά αλλά και λειτουργικά και χωροταξικά, ένα ενιαίο σχολικό συγκρότημα, «φυσική συνέχεια» το δεύτερο του πρώτου και είναι τα μοναδικά που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες σχεδόν του συνόλου των μαθητών που κατοικούν στο κέντρο της Χαλκίδας. Την παραδοσιακή αυτή σύνδεση των δύο σχολείων διασπά η εν λόγω απόφαση, εντελώς βίαια και αιφνιδιαστικά, αφήνοντας κυριολεκτικά «ξεκρέμαστους» τους φετινούς απόφοιτους της τρίτης γυμνασίου του σχολείου μας, πολύ δε περισσότερο τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση για το πού θα διοχετευθεί τέτοιος σημαντικός αριθμός μαθητών. Ταυτόχρονα, η διοχέτευση των μαθητών αυτών σε άλλα Λύκεια της πόλης, τα οποία όλα απέχουν κατά πολύ από το κέντρο της Χαλκίδας, θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις οικογένειές τους, οι οποίες θα κληθούν να υποστηρίξουν την ανάγκη μετακίνησης των παιδιών τους πράγμα ανέφικτο σε πολλές περιπτώσεις , λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων των γονέων. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης δεν ελήφθη καμία απολύτως μέριμνα για την ομαλή μετάβαση των μαθητών του σχολείου μας στα νέα δεδομένα που αυτή συνεπάγεται ώστε να αποτραπούν επιζήμιες σε βάρος τους συνέπειες από την εφαρμογή της.

Πρόσθετα, κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης, δεν αξιολογήθηκαν ορθά τα κριτήρια που ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4692/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, με αριθμό 22631/Δ6/26-2-2021 υπουργικής απόφασης για την αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως προτύπων. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 3 περ. θ, μεταξύ των εν λόγω κριτηρίων, περιλαμβάνεται και η τοποθεσία της σχολικής μονάδας η οποία συνεκτιμάται με βάση τον προσδιορισμό του πληθυσμού στην οποία υπάγεται, την εγγύτητα σε Π.Σ. ή ΠΕΙ. Σ. της προηγούμενης βαθμίδας, την εγγύτητα σε έτερη σχολική μονάδα της προηγούμενης και επόμενης βαθμίδας, την εγγύτητα σε έτερη σχολική μονάδα της ίδιας βαθμίδας ή σε ΑΕΙ, ενώ επίσης συνεκτιμάται, αισθητική ή άλλη αξία του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η σχολική μονάδα καθώς και ιστορικά ή άλλα δεδομένα με τα οποία αυτή συνδέεται.

Είναι σαφές, εν όψει όσων παραπάνω αναφέρονται για την ιστορική και λειτουργική σύνδεση των δύο σχολείων (1ου Γυμνασίου και 1ου ΓΕΛ) και περαιτέρω λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τοποθεσία του 5ου Γυμνασίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μάριου Δοξάκη & Ερίων, την απόσταση μεταξύ αυτού και του 1ου ΓΕΛ και την έλλειψη οποιασδήποτε μεταξύ τους τοπικής ή άλλης σύνδεσης, ότι εν προκειμένω η αξιολόγηση των κριτηρίων για τη σύνδεση των εν λόγω δύο σχολικών μονάδων είναι εντελώς εσφαλμένη.

Να σημειωθεί ότι για όλα τα παραπάνω, ουδεμία επίσημη ενημέρωση ή ανακοίνωση έχει λάβει χώρα από τους αρμόδιους φορείς μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και συνθήκες αδιαφάνειας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά στο μέλλον της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Μεταξύ δε άλλων, όπως προαναφέραμε, φημολογείται, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επισήμως ανακοινωθεί, ότι κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου θα εγγραφούν στο 1ο ΓΕΛ χωρίς να υποβληθούν σε εξετάσεις, λόγω της «διασύνδεσής» των δύο σχολείων ως προτύπων ενώ οι απόφοιτοι όλων των άλλων Γυμνασίων της πόλης θα καλύψουν, μέσω διαδικασίας εξετάσεων, τυχόν κενές θέσεις που θα απομείνουν μετά την εγγραφή των αποφοίτων του 5ου Γυμνασίου.

Τέτοια εκδοχή, αυτονόητα, είναι απολύτως αυθαίρετη και οπωσδήποτε δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, ο οποίος προβλέπει (στην περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ.) την απευθείας εγγραφή στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο των αποφοίτων του Προτύπου Γυμνασίου, θέτοντας ως πρόσθετη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Αδιαμφισβήτητα, οι φετινοί απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου δεν είναι ούτε μπορούν να χαρακτηρισθούν απόφοιτοι «Προτύπου» Γυμνασίου, αφού η εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι θα ισχύσει από το επικείμενο σχολικό έτος, ώστε να είναι δυνατή η απευθείας εγγραφή τους στο Πρότυπο Λύκειο. Μάλιστα φέτος, λόγω της έκτακτης κατάστασης, δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε καν ενδοσχολικές εξετάσεις ώστε να αξιολογηθούν οι μαθητές αυτοί. Είναι συνεπώς αδιανόητο να ομιλούμε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο το οποίο θα συνιστούσε από τη μια μεριά αδικαιολόγητο προνόμιο για τους αποφοίτους ενός σχολείου που χαρακτηρίστηκε πρότυπο χωρίς ακόμα να έχει λειτουργήσει ως τέτοιο και από την άλλη μεριά κατάφωρη αδικία σε βάρος των αποφοίτων όλων των άλλων σχολείων, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο Πρότυπο Λύκειο μόνο σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις.

Θεωρούμε αναγκαία την εγκατάσταση των Πρότυπων σχολείων στην πόλη μας σε νέες σχολικές δομές, ώστε να είναι προσβάσιμα σε όποιον το επιθυμεί και όχι η λειτουργία τους σε κάποιο από τα υπάρχοντα σχολικά συγκροτήματα, τα οποία εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό μαθητών του κέντρου της πόλης. Μετατρέποντας το 1ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας σε πρότυπο, αποκλείεται η πρόσβαση σε ένα από τα πέντε μόλις Λύκεια της πόλης, από δεκάδες οικογένειες του κέντρου, τα παιδιά των οποίων θα πρέπει, ως υπεράριθμα, να απορροφηθούν σε άλλα σχολεία, εκτός της ευρύτερης περιοχής που διαμένουν. Αυτό θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες τόσο στον οικογενειακό προγραμματισμό των κατοίκων του κέντρου, όσο και στον ψυχισμό των παιδιών, που σαν, γυρολόγοι, θα αλλάζουν κάθε τόσο σχολείο.

Εν όψει όλων των ανωτέρω και με δεδομένη τη θέλησή μας για την αναβάθμιση της παιδείας υπό όρους, όμως, ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα ώστε να μην προκαλείται αιφνιδιασμός, κοινωνική αναταραχή και βλαπτικές συνέπειες στις ζωές των οικογενειών και των παιδιών μας: Διαμαρτυρόμαστε για τη λήψη της απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων εν καιρώ πλείστων προβλημάτων, γονέων και μαθητών, λόγω της πανδημίας.

Αιτούμεθα την αναστολή ισχύος και εκτέλεσής της επ’ αόριστον προκειμένου αφενός να υπάρξει χρόνος για επαρκή ενημέρωση γονέων, κηδεμόνων και μαθητών για το θεσμό του Πρότυπου Σχολείου και αφετέρου να επανεξετασθούν οι όροι και τα κριτήρια με βάση τα οποία ελήφθη, καθόσον, είναι προφανές, ότι εσφαλμένως χαρακτηρίστηκαν ως συνδεδεμένες οι δύο σχολικές μονάδες οι οποίες δεν πληρούν κανένα απολύτως κριτήριο σύνδεσης μεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα διασπάται κατά τρόπο βίαιο και βεβιασμένο η ιστορική και λειτουργική ενότητα του 1ου Γυμνασίου και του 1ου ΓΕΛ Χαλκίδας γεγονός που αντίκειται όχι μόνον στο τοπικό κοινωνικό αίσθημα αλλά και ευθέως στο νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, και αν η εν λόγω απόφαση ήθελε ισχύσει από το επικείμενο σχολικό έτος, θα πρέπει να προβλεφθεί η εισαγωγή στην πρώτη τάξη του Προτύπου 1ου ΓΕΛ Χαλκίδας, μέσω δοκιμασίας δεξιοτήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, για όλους ανεξαιρέτως τους αποφοίτους των Γυμνασίων της περιφέρειας Χαλκίδας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνονται, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην έκθεση επίδοσης που θα μας παραδώσει.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr