Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους στους Δημάρχους και στις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Δελφών και Δωρίδας για την την παροχή φορητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού – συνολικά 191 tablets – στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει διατεθεί σε μαθητές που έχουν έλλειψη αντίστοιχου ψηφιακού εξοπλισμού, προκειμένου να καλυφθεί η αντίστοιχη ανάγκη τους και να συμμετέχουν ισότιμα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η αμεσότητα ανταπόκρισης των δύο Δήμων στο αίτημα της σχολικής κοινότητας, φανερώνει αφενός, το ενεργό και έμπρακτο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και αφετέρου, την άψογη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δομών της Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: eviaportal.gr