Ο Υποψήφιος δήμαρχος Καρύστου Γιάννης Μανώλης ζητά ενημέρωση από την νυν δημοτική αρχή, για τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος για τα ανταποδοτικά τέλη ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μανώλη το ύψος του ποσού που εισπράττει ο δήμος είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο κ. Μανώλης δήλωσε: Τα χρήματα που λαμβάνει ο Δήμος Καρύστου κάθε χρόνο για ανταποδοτικά τέλη ΑΠΕ είναι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νομοθεσία ορίζει ότι το 80% αυτών των χρημάτων πρέπει να κατανέμεται στις περιοχές που φιλοξενούν τα αιολικά πάρκα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, τα συγκεκριμένα ποσά θα πηγαίνουν στις κοινότητες που τα δικαιούνται και σε συνεργασία με προέδρους, τοπικά συμβούλια και κατοίκους θα προγραμματίζουμε τα έργα που θα γίνονται κάθε χρόνο. Έως τότε, βέβαια, οφείλουμε να πιέσουμε την δημοτική αρχή να εφαρμόσει τον νόμο.

Με την αίτησή που κατέθεσα προς τον Δήμο Καρύστου, ζητάω ενημέρωση για τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε κοινότητα και που ακριβώς δαπανήθηκαν τα χρήματα τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, στην επιστολή μου αναφέρω τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Στο Δήμο Καρύστου έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες ανεμογεννήτριες και τα χρήματα που λαμβάνει πλέον ο Δήμος σε μορφή ανταποδοτικών τελών ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε Δημοτική ή/και Τοπική Κοινότητα και η χρήση των εν λόγω χρημάτων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΟΤΑ καθορίζονται από το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3851/2010, και κατά την χρησιμοποίησή τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ΟΤΑ η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αρ. πρωτ.: ΑΠΕΕΚ/Φ50.1/οικ.176680 της 29ης Ιουνίου 2018. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το τέλος υπέρ ΟΤΑ διαμορφώνεται στο 1,7%, 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων και ποσοστό 1% αποδίδεται στους οικιακούς καταναλωτές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Όσον αφορά δε την χρήση των ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη: ποσοστό 80% χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης, ενώ το υπόλοιπο 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ.

Ξεκάθαρη είναι και η σχετική εγκύκλιος (http://ecopress.gr/wp-content/uploads/teli-APE.pdf), όπου υπογραμμίζεται ότι «οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, ήτοι έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ».

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος τα κάτωθι:

  1. Ενημερωτικό σημείωμα με τα συνολικά ποσά ανταποδοτικών τελών που έλαβε ο Δήμος Καρύστου τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021 έως και Απρίλιο του 2022.
  2. Το ποσό της κατανομής που δικαιούται η κάθε Δημοτική ή/και Τοπική Κοινότητα με βάση το 80% από το σύνολο της παραγωγής που πραγματοποιείται στα διοικητικά της όρια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
  3. Ενημερωτικό σημείωμα με το σύνολο των εξόδων που προέρχονται από τα ανταποδοτικά ΑΠΕ –συνοδεία παραστατικών/χρηματικών ενταλμάτων- κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 2022.
  4. Ενημερωτικό σημείωμα για την υλοποίηση όλων των έργων που έχετε συμπεριλάβει στα τεχνικά προγράμματα των ετών 2020, 2021 και 2022 και χρηματοδοτούνται είτε συνολικά είτε μερικώς μέσω ανταποδοτικών ΑΠΕ.
  5. Τις απολογιστικές εκθέσεις που έχετε υποβάλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για τα έτη 2019, 2020 και 2021, όπως έχετε την υποχρέωση να κάνετε».

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr