Ο Όμιλος εταιρειών THRAKON – YTONG που δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής και πώλησης δομικών υλικών ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό στην νέα μονάδα παραγωγής κονιαμάτων στα Οινόφυτα για πλήρη απασχόληση στις παρακάτω ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Α) Μηχανικό Συντήρησης  

Περιγραφή θέσης :

 • Αναλαμβάνει την υποστήριξη / επίλυση των βλαβών κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Συμμετέχει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Προγραμματίζει επισκευές στον μηχανολογικό εξοπλισμό των γραμμών παραγωγής.
 • Συμμετέχει στις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις, προτείνει λύσεις και κάνει διορθωτικές κινήσεις με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίου :

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Α.Ε.Ι. / T.E.I ή άλλης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε βιομηχανία δομικών υλικών
 • Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού
 • Καλή γνώση αγγλικών και MS Office
 • Υπευθυνότητα, ευελιξία, προθυμία και ομαδικό πνεύμα
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά τον χειρισμό των Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεδομένων.

Β)  Προσωπικό για το Τμήμα Παραγωγής

Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες
 • Τήρηση των προτύπων ασφαλείας
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε βιομηχανικές μονάδες , ιδανικά σε παραγωγή κονιαμάτων
 • Επιθυμητές ηλεκτρολογικές γνώσεις
 • Οργάνωση και συνέπεια

Γ)  Χειριστή Κλαρκ , απαραίτητη η άδεια Χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ).

Περιγραφή Θέσης:

Χειρισμός περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων ,  μεταφορά και τακτοποίηση φορτίων, τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Δ) Υπάλληλοι Αποθήκης –  Pickers, επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένη αποθήκη βιομηχανίας.

E) Υπάλληλος στο Τμήμα Διακίνησης

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, συντονισμός και καταχώρηση των παραγγελιών πελατών στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας.
 • Ενημέρωση τμήματος πωλήσεων σχετικά με την πορεία εξέλιξης των παραγγελιών.
 • Παρακολούθηση – Αναπλήρωση των αποθεμάτων στις αποθήκες του Ομίλου

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ σε τομείς Logistics ή Οικονομικά.
 • Μόνιμη Κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση εφαρμογών ERP (κατά προτίμηση Navision).
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Παροχές Εταιρείας: Ικανοποιητικές αποδοχές, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 6940 470 046 ή να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο [email protected]

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr