Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης ζητάει γρήγορο και λειτουργικό Ίντερνετ σε 186 αγροτικούς οικισμούς της Εύβοιας, με συνολικό πληθυσμό 27.426 κατοίκους. Ο Θανάσης Ζεμπίλης υπογραμμίζει ότι παρότι η Φάση Α’ του έργου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών (δικτύων) στις περιοχές αυτές έχει ολοκληρωθεί, παραταύτα οι υποδομές αυτές παραμένουν αναξιοποίητες, καθώς οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι λιανικής δεν έχουν εντάξει τις περιοχές αυτές στις εμπορικές τους δραστηριότητες. Έτσι, το έργο αυτό παραμένει ανενεργό και μη λειτουργικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση από 9.590 νοικοκυριά του νομού σε ένα αγαθό ύψιστης σπουδαιότητας.

Συγκεκριμένα, η Ερώτηση του βουλευτή έχει ως εξής:

“Το γρήγορο και λειτουργικό διαδίκτυο αποτελεί πλέον κοινωνικό αγαθό υψίστης σημασίας, όπως αποδείχθηκε και στην πρόσφατη υγειονομική κρίση, ενώ νέες ψηφιακές υπηρεσίες όπως η τηλεϊατρική, η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση έχουν σημαντική εφαρμογή στην καθημερινότητα των πολιτών. Δυστυχώς, όμως, πολλές επαρχιακές περιοχές της χώρας δεν είχαν σε αυτήν την δύσκολη περίοδο απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό το αγαθό, καθώς αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, που ενέτειναν τις γεωγραφικές ανισότητες μεταξύ αυτών και των μεγάλων αστικών κέντρων.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα επιχειρήθηκε να λυθεί με το έργο «Rural Broadband-Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές», που είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου και υψηλών ταχυτήτων ευρυζωνικού δικτύου σε δυσπρόσιτες αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Απώτερος σκοπός ήταν να αρθεί ο ψηφιακός αποκλεισμός των περιοχών αυτών και να τους προσφερθεί αξιόπιστη και γρήγορη πρόσβαση στις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Άλλωστε, το γρήγορο και αξιόπιστο internet αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη.

Αναφορικά με την Εύβοια, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.:4790/09-06-2020 έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) ενός δημοσίου δικτύου τηλεπικοινωνιακών (ευρυζωνικών) υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) στις περιοχές-στόχο.
Βασικός στόχος της υλοποίησης του έργου ήταν να επιτευχθεί η άρση του ψηφιακού χάσματος στις περιοχές υλοποίησης και να εξαλειφθεί ο μέχρι σήμερα αποκλεισμός του πληθυσμού από σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες, που οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ήδη προσφέρουν σε αστικά κέντρα.

Η Σύμβαση Σύμπραξης χωρίζεται σε δύο διακριτές φάσεις:

  • την φάση Α (Built), που αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου και ολοκληρώνεται με την επιτυχή θέση αυτού σε επιχειρησιακή λειτουργία, και
  • την φάση Β (Operate), που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

Η Φάση Α’ του Έργου, που αφορά στην υλοποίηση, έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί επιτυχώς. Ωστόσο, για την Φάση Β’ απαραίτητη προϋπόθεση για να εκκινήσει η διάθεση των υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες λιανικής στις καλυπτόμενες περιοχές από το έργο RURAL Broadband, είναι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να εντάξουν αυτές τις περιοχές στις ήδη εξυπηρετούμενες περιοχές άσκησης εμπορικής τους δραστηριότητας και να καταστήσουν διαθέσιμες τις υπηρεσίες στη λιανική αγορά και κατά συνέπεια στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των αγροτικών περιοχών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, ενώ οι υποδομές δικτύου για την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 186 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 27.426 κατοίκων στο Ν. Εύβοιας είναι ήδη έτοιμες, η αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) και η διάθεση των υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες λιανικής εξαρτάται από την επιλεγείσα εμπορική πολιτική των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις καλυπτόμενες περιοχές, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την δράση.

Επειδή, όμως, όπως προαναφέρθηκε το γρήγορο και λειτουργικό διαδίκτυο αποτελεί προϋπόθεση για την ψηφιακή σύγκλιση και την οικονομική ανάπτυξη, η Πολιτεία οφείλει να βρει άμεσα λύση, ώστε αφενός οι συγκεκριμένες περιοχές να μη συνεχίσουν να είναι ψηφιακά αποκλεισμένες και αφετέρου το προαναφερθέν έργο, για το οποίο δαπανήθηκαν σημαντικοί πόροι, να μην παραμένει ανενεργό και μη λειτουργικό. Η παροχή κινήτρων προς τους παρόχους λιανικής ή η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των παρόχων λιανικής, ώστε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, θα ήταν μία λύση για να υπάρξει εύκολη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και για τις αποκλεισμένες περιοχές.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε οι 27.426 κάτοικοι των 186 οικισμών της Εύβοιας να αποκτήσουν πρόσβαση σε γρήγορο και λειτουργικό διαδίκτυο, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης λειτουργίας του ανωτέρω έργου;”

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr