Ολοκληρώνονται το επόμενο δίμηνο το σύνολο των μελετών για τις γέφυρες Βασιλικού, Φύλλων και Αφρατίου, σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, στην με αρ.πρωτ.:4329/18.02.2021 ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας κ. Αθανάσιου Ζεμπίλη. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των μελετών θα διενεργηθεί και η επιλογή του αναδόχου με την πλέον επείγουσα διαδικασία, ώστε να υλοποιηθούν το συντομότερο τα ανωτέρω έργα υποδομής.

«Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την διαδικασία εκπόνησης των μελετών και πιέζουμε, ώστε να ξεκινήσει το έργο το συντομότερο δυνατό», υπογραμμίζει ο Βουλευτής Ευβοίας και συνεχίζει: «Είναι σημαντικό να επισπευθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς έχουν ανακύψει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην περιοχή, μετά την θεομηνία της 9ης Αυγούστου. Ιδιαίτερα, στην Κοινότητα των Φύλλων το πρόβλημα προσλαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στις μετακινήσεις τους. Ενδεχόμενα, η ανακατασκευή της γέφυρας των Φύλλων θα έπρεπε να αποτελέσει αυτόνομο έργο, ώστε να έχουμε πιο γρήγορα την αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης. Από την στιγμή, ωστόσο, που κρίθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ότι θα πρέπει και οι τρεις γέφυρες του Λήλαντα ποταμού να ενταχθούν σε ένα ενιαίο τεχνικό έργο μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να ακολουθηθούν τάχιστες διαδικασίες και να τηρηθεί πιστά το σχετικό χρονοδιάγραμμα».

Συγκεκριμένα, η με αρ.πρωτ.:81806/30.03.2021 απάντηση έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι, με βάση το χρονοδιάγραμμα επίσπευσης εκπόνησης του συνόλου των μελετών για τις γέφυρες Βασιλικού, Οικισμού Φύλλα και Οικισμού Αφράτη, προβλέπεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των μελετών θα διενεργηθεί και η επιλογή του αναδόχου με την επείγουσα διαδικασία της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ήτοι με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση της Προκήρυξης, καθόσον συντρέχουν όλες οι κατά το νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις. Το σύστημα Προσφοράς θα περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/2016».

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr