Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χαλκίδας σας ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ /KA1 2019/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Οι ΤΠΕ ως εργαλείο στην Εκπαίδευση».

Στα πλαίσια του ανωτέρου προγράμματος, εκπαιδευτικοί του σχολείου ταξίδεψαν και επιμορφώθηκαν σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, που έγιναν σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες: Ιρλανδία, Κύπρος, Βέλγιο, Ισπανία, Τσεχία και Ιταλία. Οι κινητικότητες πραγματοποιήθηκαν, καθυστερημένα λόγω της πανδημίας από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022 και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χαλκίδας

Προτιμήθηκε η διασπορά των εκπαιδευτικών σε διαφορετικές δραστηριότητες, χώρες και ημερομηνίες, παρά η ομαδική παρακολούθηση μίας δραστηριότητας κάτι που θα ήταν και ευκολότερο από πλευράς οργάνωσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και να αποκτήσουν περισσότερες και διαφοροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν και εξασκήθηκαν σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις σε διάφορα αντικείμενα διδασκαλίας, σε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και ήρθαν σε επαφή, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες, με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Έτσι, εκπληρώνεται ο στόχος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του σχολείου μας που ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη και να οδηγήσουν σε αποδοτικότερη και βελτιωμένη εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω του ΙΚΥ που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ και εγκρίθηκε το 2019.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr