Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση και τον βουλευτή Κυριάκο Βελόπουλο σχετικά με το θέμα «Οργή των κατοίκων της Β. Εύβοιας για επικείμενες υποβαθμίσεις σχολείων στην περιοχή» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης για την υποβάθμιση των σχολικών μονάδων:

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Β. Εύβοιας, από συναισθήματα οργής και αγανάκτησης διακατέχονται οι σχολικές κοινότητες (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) των περιοχών Αγίου, Αιδηψού, Γιάλτρων, Ελληνικών και Ωρεών, εξαιτίας των σχεδιασμών του ΥΠΑΙΘ, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, για υποβάθμιση των σχολείων τους. Όπως αναφέρουν οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, η υποβάθμιση αυτή των σχολείων είναι ένα ακόμη χτύπημα προς τις δοκιμαζόμενες κοινωνίες των περιοχών της Β. Εύβοιας. Περιοχές που μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου ήρθαν αντιμέτωπες με τις συνέπειές τους, ακόμη κι αν το χωριό τους δεν κάηκε.Εδώ και οχτώ μήνες προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να καταφέρουν να συνεχίσουν τις ζωές τους στον τόπο τους. Τα προβλήματα των σχολείων στις περιοχές αυτές πολλαπλά: τα κτιριακά, η υποστελέχωση, η πανδημία με τις επιπτώσεις στη μόρφωση και στη ψυχοσύνθεση των παιδιών. Κι έρχεται τώρα η προκρούστεια λογική του Υπουργείου με την υποβάθμιση των σχολείων, η θέσπιση αριθμητικών δεικτών ως μόνο κριτήριο λειτουργίας να επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα με συνέπειες και για τα υπόλοιπα σχολεία του νομού. Οχτώ (8) θέσεις εκπαιδευτικών θα καταργηθούν, γονείς θα αναγκαστούν να μεταγράψουν τα παιδιά τους σε σχολεία της πόλης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη υποβάθμιση τα εν λόγω σχολεία. Αλλά και στα σχολεία της πόλης θα δημιουργηθεί υπεραριθμία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και την υγειονομική ασφάλεια των μαθητών σε πανδημική εποχή. Η τοπική κοινωνία των εν λόγω περιοχών αντιτιθέμενη σε αυτή τη «εξορθολογιστική» πρακτική του ΥΠΑΙΘ ζητά από αυτό να αποσύρει την πρόταση περί υποβάθμισης των σχολείων τους, να καλύψει τα κενά τους με μόνιμους διορισμούς και να φροντίσει να βελτιώσει τις σχολικές υποδομές κι εγκαταστάσεις.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να αποτρέψετε την υποβάθμιση των σχολείων των περιοχών Αγίου, Αιδηψού, Γιάλτρων, Ελληνικών και Ωρεών;

2. Για ποιους λόγους δε λαμβάνετε υπ’ όψιν σας τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (πρόσφατες πυρκαγιές, θεομηνίες, πανδημία), παρά θέτετε ως μόνα κριτήρια λειτουργίας σχολικού τμήματος αριθμητικούς δείκτες;

3. Συνειδητοποιείτε ότι η υποβάθμιση σχολείων των εν λόγω περιοχών ισοδυναμεί με ταυτόχρονη υποβάθμιση και απαξίωση των τοπικών κοινωνιών με ό,τι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δημογραφικά στις περιοχές αυτές;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης της Υφυπουργού Παιδείας κ. Ζέτας Μακρή:

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Για τις μεταβολές σχολικών μονάδων, που αφορούν σε Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις σχολικών μονάδων και οι οποίες ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος, εκδίδεται εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης καλείται, εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος, να εισηγηθεί τις όποιες Σχολικές Μεταβολές και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης καθώς και οι αρμόδιοι Δήμοι να γνωμοδοτήσουν ως προς αυτές. Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων.
Επίσης, σύμφωνα με την με αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/25.09.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1507Β΄), η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία (15) δεκαπέντε μαθητών προς (1) ένα δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 141901/ΓΔ4/5-11-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στο ΦΕΚ 4582/τ.Β΄/30-8-2022 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.10/103443/Δ1/25-8-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022- 2023».

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr