«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όσοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης μέσω του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, σε:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδιόκτητη Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (on line εκπαίδευση)
Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Μέσα
Έμπειροι Εκπαιδευτές και Διοικητικό Προσωπικό
Πολυετή Πείρα Σε Αντίστοιχα Προγράμματα
Αξιοπιστία Στην Εκτέλεση Προγραμμάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 έως 150 ώρες εκπαίδευσης σε

 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) (1ο, 2ο ή 3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Tηλέφωνο Επικοινωνίας 22210-74005
Σύνδεσμος: https://www.iekpraxis.gr/seminar/voucher-ofeloymenon-koinofeloys-ergasias

Πηγή: eviaportal.gr