Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη πεντακοσίων  Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.

Οι ειδικότητες – θέσεις

Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό: 440 θέσεις
Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι): 60 θέσεις

Kάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας, ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε τις διευθύνσεις επιτροπών παραλαβής δικαιολογητικών.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr