Η Αναπτυξιακή Ευβοίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της, στο έργο ADRION 5 SENSES PLUS, σας προσκαλεί στο Περιφερειακό Συνέδριο του Έργου την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 στο Κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα και ώρα προσέλευσης 10:00.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου ADRION 5 SENSES.

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας αποτελεί έναν από τους εταίρους του έργου «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses PLUS» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020. Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως οδηγός πολιτικής και καινοτόμος για τη διακυβέρνηση, προωθώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών εταίρων, αξιοποιώντας τους πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία.

Το έργο ADRION 5 SENSES PLUS αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου ADRION 5 SENSES, στην ενημέρωση και την πλήρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Το έργο προωθεί το μοντέλο του αειφόρου τουρισμού, που βασίζεται σε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας, τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, το έργο ADRION 5 SENSES, προσέγγιζε ολιστικά τις πέντε αισθήσεις – όραση – ακοή – όσφρηση – γεύση – αφή – και στόχευε στην αύξηση χρήσης τεχνικών αισθητηριακού μάρκετινγκ στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (ADRION), καθώς και την χρήση σχετικών στρατηγικών και εργαλείων. Απώτερος σκοπός του ήταν η ενίσχυση του προορισμού ADRION.

Στα πλαίσια του Περιφερειακού Συνεδρίου του Έργου, η Ομάδα Έργου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τις εκροές του έργου ADRION 5 SENSES, όπως το Διακρατικό Δίκτυο, την Κοινή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης, την Διαδικτυακή Πλατφόρμα, τον Χάρτη Αισθήσεων, κάνοντας παράλληλη αναφορά στα επόμενα βήματα και προοπτικές στη μετά – Covid-19 – εποχή.

Εκτός των προαναφερθέντων, σκοπός του Περιφερειακού Συνεδρίου θα είναι και η προσέλκυση των θεσμικών ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος ADRION, για τη προβολή τόσο των αποτελεσμάτων του έργου ADRION 5 SENSES, όσο και για την προετοιμασία δράσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα διαδικτυακής κάλυψης της εκδήλωσης για όσους/όσες δεν θα μπορέσουν να παρευρίσκονται διά ζώσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Επισυνάπτεται ο ακόλουθος σύνδεσμος:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/89567382600?pwd=MHZUeTZzMTFYWDlzL0xJRkRYaGZHZz09

Meeting ID: 895 6738 2600

Passcode: 180518

Το πρόγραμμα

ΤΙΤΛΟΣ 1ης ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10.00 Έναρξη (Συνεδρίου διάρκειας «Mισής Mέρας» / “Half Day Conference”)

10.00 – 10.10 Καλωσόρισμα

10.10 – 10.45 Τα έργα ADRION 5 SENSES, SMART Heritage και TANGRAM (Interreg ADRION) – Διδάγματα από τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. στην υλοποίησή τους

10.45 – 11.00 Το έργο ADRION 5 SENSES PLUS (Interreg ADRION) – Στρατηγική κεφαλαιοποίησης αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών Έργων της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.

11.00 – 11.15 Συνεισφορά της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας και Κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος ADRION

11.15 – 11.30 Το έργο SKILLS4SPORTS (ENI CBC MED) – Διδάγματα από τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. στον συντονισμό και την υλοποίησή του

11.30 – 12.00 Διάλειμμα για καφέ & δικτύωση

12.00 – 12.30 Παρουσίαση των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας της επόμενης προγραμματικής περιόδου

12.30 – 13.00 Ερωτήσεις/Ανοιχτή Συζήτηση

13.00 – 13.30 Ελαφρύ Γεύμα

13.30 Λήξη (Συνεδρίου διάρκειας «Mισής Mέρας» / “Half Day Conference”)

ΤΙΤΛΟΣ 2ης ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ: Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ADRION 5 SENSES & ADRION 5 SENSES PLUS

15.00 Έναρξη (Περιφερειακού Συνεδρίου)

15.00 – 15.30 Το έργο ADRION 5 SENSES και τα αποτελέσματά του:

· Το Σήμα ADRION 5 SENSES

· Το Διακρατικό Δίκτυο ADRION 5 SENSES

· Η Κοινή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης ADRION 5 SENSES

· Ο Χάρτης Αισθήσεων, η Κοινή Πλατφόρμα και τα Εκθεσιακά Κέντρα ADRION 5 SENSES

· Οι Δράσεις Κατάρτισης και Επιμόρφωσης ADRION 5 SENSES

· Το Σχέδιο Συνέχισης και Διατήρησης των Αποτελεσμάτων ADRION 5 SENSES

15.30 – 16.00 Το έργο ADRION 5 SENSES PLUS – Κεφαλαιοποίηση

16.00 – 16.30 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας και Αειφόρος Τουρισμός

16.30 – 17.00 Ερωτήσεις/Ανοιχτή Συζήτηση

17.00 – 17.30 Coffee Break

17.30 Λήξη (Περιφερειακού Συνεδρίου)

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr