Την Τετάρτη,6 Απριλίου, στις 12:00 θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Πρότυπων Σχολείων προσωρινοί πίνακες με τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μαΐου. Οι πίνακες θα περιέχουν τον Κωδικό της αίτησης , τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή, και τη στήλη Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όχι ονόματα).

Οι γονείς/κηδεμόνες, αφού ενημερωθούν από τον αναρτημένο προσωρινό πίνακα και εφόσον διαπιστώσουν κάποιο λάθος ενημερώνουν, ως την Παρασκευή 8 Απριλίου, τη σχολική μονάδα με υπεύθυνη δήλωση για το λάθος και τη διόρθωση που επιθυμούν. Οι γονείς για να εντοπίσουν πιθανά λάθη, πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία.”

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr