Το πιο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου, που αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης, έγινε με την αρ.πρωτ.: ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 591/Δεκεμβρίου 2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ κ. Γεωργίου Ζερβού, με την οποία εντάσσεται το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας- Ψαχνών», με Κωδικό ΟΠΣ 5200259, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ)». Η πράξη, με συνολικό κόστος το ποσό των 171.827.127,15 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο είχε ενταχθεί αρχικά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 071).

Όπως εγκαίρως είχε εξηγήσει ο Θανάσης Ζεμπίλης, η ένταξη στο ΠΔΕ ήταν μία προσωρινή πράξη προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα οι χρονοβόρες διαδικασίες δημοπράτησης του έργου, ώστε ακολούθως η παράκαμψη «Χαλκίδας – Ψαχνών» να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο της πράξης 5200259 το έργο αφορά στην πλήρη μελέτη και κατασκευή της οδού «Παράκαμψη Χαλκίδας- Παράκαμψη Ψαχνών», συνολικού μήκους περί τα 24 χλμ, το οποίο αποτελεί τμήμα του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και περιλαμβάνει:

Α) το οδικό τμήμα «Ν. Λάμψακος – Ψαχνά» μήκους 17,0 χλμ περίπου, με τα συνοδά του έργα (δευτερεύουσες και παράπλευρες οδοί, τεχνικά έργα-γέφυρες, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης υποστήριξης, αντιπλημμυρικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ), το οποίο αποτελείται από:

– το οδικό τμήμα «Ν. Λάμψακο – Ν. Αρτάκη», μήκους 11 χλμ, τυπικής διατομής αυτοκινητόδρομου «α4νσ» με δομικά διαμορφωμένη κεντρική νησίδα πλάτους 2,60 μ. μέχρι τη Χ.Θ. 4+960. Από τη Χ.Θ.4+960 έως τη Χ.Θ. 5+400 γίνεται προσαρμογή της παραπάνω διατομής σε τυπική διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας «β2σ», η οποία και εφαρμόζεται για το σύνολο του υπολειπόμενου οδικού άξονα. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνεται η κατασκευή: α) της σήραγγας Βαθροβουνίου, μήκους 500,00 μ περίπου, β) του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Ν. Λάμψακου, γ) Α/Κ Λιανής Άμμου, δ) Α/Κ Δοκού 1, ε) Α/Κ Δοκού 2, ζ) Α/Κ Χαραυγής και η) Α/Κ Ν. Αρτάκης,

– το οδικό τμήμα «Ν. Αρτάκη- Ψαχνά», μήκους 6 χλμ, κλειστού τύπου διατομής «β2σ» με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, το οποίο συνδέεται με την υπάρχουσα Ε.Ο. Χαλκίδας – Ψαχνών (Ε.Ο. 77) μέσω κυκλικού ισόπεδου κόμβου (I/K) Ψαχνών που θα κατασκευαστεί.

Β) το οδικό τμήμα: «Παράκαμψη Ψαχνών», μήκους περίπου 4,6 χλμ, το οποίο είναι συνέχεια του οδικού τμήματος «Ν. Λάμψακος – Ψαχνά», διατομής β2σ και με πρόβλεψη παράπλευρου οδικού δικτύου, ισόπεδων κόμβων (I/K Νο1, I/K Νο 2 και I/K Νο 3) και γεφύρωσης του Μεσσάπιου ρέματος.

Γ) το οδικό τμήμα σύνδεσης με την αρτηρία Βόρειας – Νότιας Εύβοιας που συνδέει τον ανισόπεδο κόμβο Λιανής Άμμου του οδικού τμήματος «Ν. Λάμψακος – Ψαχνά», με το οδικό δίκτυο προς τη νότια Εύβοια, μήκους 2,4 χλμ, τυπικής διατομή «β2σ» και με πρόβλεψη παράπλευρου οδικού δικτύου και ισόπεδων κόμβων (I/K Νο 1, I/K Νο 3 και I/K Νο 4).

Ο Θανάσης Ζεμπίλης δήλωσε για την τελευταία εξέλιξη: «Με την παρούσα πράξη το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, που έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του 2023, ως έργο γέφυρα στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027». Μετά από την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης του ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης στις πρώτες μέρες του 2023. Έτσι, μέχρι την άνοιξη του 2023 θα στηθούν τα εργοτάξια για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στην Εύβοια», δήλωσε ο Βουλευτής Ευβοίας.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr